Czy warsztat samochodowy, który jest odpowiedzialny za montaż instalacji LPG w moim samochodzie wystawi mi stosowne dokumenty?

Oczywiście ? jest to obowiązek warsztatu, a w skład otrzymanej dokumentacji wchodzić powinny:

  • Wyciąg ze świadectwa homologacji sposobu montażu instalacji, która przystosowuje pojazd do zasilania LPG ? dokument wystawiany jest przez właściciela homologacji w oparciu o protokół montażu, który dostarczany jest przez zakład montażu (zgłoszony oficjalnie do sieci dealerskiej właściciela homologacji). Wszelkie zawarte w tym dokumencie dane muszą być zgodne z danymi pojazdu, instalacji gazowej i zbiornika.
  • Paszport, czyli atest na zbiornik, który jest specjalnym zaświadczeniem potwierdzającym przeprowadzenie badania i dopuszczenie zbiornika do eksploatacji przez Transportowy Dozór Techniczny. Wszelkie zawarte w dokumencie dane powinny być identyczne z tymi, które znajdują się na tabliczce znamionowej zbiornika.
  • Karta gwarancyjna oraz instrukcja obsługi.
  • Faktura, wystawiona przez zakład dokonujący montażu instalacji.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w zakresie montażu oraz serwisu instalacji gazowych takich firm jak: