O tym, że koszty paliwa stanowią najważniejszy czynnik w całkowitych kosztach użytkowania pojazdu wie z pewnością każda osoba zajmująca się obsługą flot samochodowych. Oszczędności w użytkowaniu samochodów zasilanych LPG są bezsporne i pozwalają zmniejszyć koszty związane z paliwem o około 50%. Właśnie z uwagi na niższe koszty użytkowania, coraz więcej flot samochodowych używa LPG jako paliwa silnikowego.

Upowszechnienie na rynku sekwencyjnych układów zasilnia gazowego, których kultura pracy w porównaniu z cieszącymi się jeszcze kilka lat temu większym powodzeniem podciśnieniowymi instalacjami gazowymi jest nieporównywalna, co także od dłuższego czasu jest argumentem dla przedstawicieli flot, którzy rozważają przejście na zasilanie LPG, a mają doświadczenia z instalacjami gazowymi poprzednich generacji.

Argumentem za używaniem LPG do napędu pojazdów flotowych jest z pewnością także obecnie dostępna w całym kraju sieć autoryzowanych warsztatów montujących instalacje gazowe. Dzięki temu, niezależnie od miejsca, w którym użytkowany jest samochód należący do floty, możliwa jest obsługa gazowego układu zasilania. Dotyczy to zarówno obsługi bieżącej (przeglądów instalacji LPG, wymiany filtrów LPG fazy ciekłej i fazy gazowej) jak również obsługi gwarancyjnej instalacji gazowych w całej Polsce, niezależnie od miejsca, w którym system LPG był zamontowany. Takimi sieciami warsztatów dysponują wszystkie marki instalacji jakie montowane są w firmie ALLTOP czyli KME, LANDI RENZO, Lovato i STAG.

Flota na gaz
Flota na gaz
Flota na gaz
Flota na gaz
Flota na gaz
Flota na gaz
Flota na gaz
Flota na gaz
Flota na gaz
Flota na gaz
Flota na gaz
Flota na gaz
Flota na gaz
Flota na gaz
Flota na gaz

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w zakresie montażu oraz serwisu instalacji gazowych takich firm jak: